Home KUFIMO - kultúrne spoločenstvo pre relax, rozvoj osobnosti a tvorivosti

Vzniklo v roku 2009, aby zastrešilo rôzne predchádzajúce aktivity svojich členov a ponúklo priestor pre ľudí podobného zamerania. Inscenuje interaktívne divadelné predstavenia, animačné programy pre deti a dospelých, ponúka poradenstvo najmä v oblasti medziľudských vzťahov.

fotky-NAT.jpg

Natália Kušnieriková (1964)

Vyštudovala etnografiu na FFUK v Bratislave, pracuje ako lektorka komunikačných zručností, kouč a poradca pre páry. Má jedno dieťa a jedného psa.

fotky-ZUZ.jpg

Zuzana Mojžišová (1965)

Vyštudovala filmovú scenáristiku v Bratislave, vyučuje na katedre filmovej teórie VŠMU. Publikuje odborné a beletristické texty v slovenských a zahraničných časopisoch a knižných publikáciách. Má tri deti a tri mačky.

fotky-EVA.jpg

Eva Filová (1968)

Vyštudovala grafiku na VŠVU a filmovú teóriu na VŠMU v Bratislave. Pôsobí v umeleckej a filmologickej oblasti, publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Má rada mačky aj psov.